Korepetycje język niemiecki Rzeszów
Korepetycje językowe

Korepetycje językowe

Najmłodsi

Małe dzieci uczą się drugiego (i nawet trzeciego) języka w sposób naturalny, podobnie jak własnego języka ojczystego. W naszej pracy z dziećmi kładziemy szczególny nacisk na to aby dzieci zawsze czuły pełną swobodę podczas kontaktu z językiem obcym i traktowały to bardziej jako zabawę, aniżeli obowiązek. Odpowiednie podejście naszych lektorów do dzieci, zakorzenienie w nich miłości do języka obcego jest kwestią dla nas najważniejszą. Nauka może odbywać wspólnie z rodzicami lub osobno: lektor-dziecko. Zajęcia mogą odbywać się również w domu dziecka, dojazd jest gratis.

Korepetycje językowe Rzeszów
Korepetycje językowe Rzeszów
Gimnazjum

Gimnazjum to okres kiedy uczeń ma największą chłonność językową. Odpowiednio pokierowany i zmotywowany, może odnosić ogromne sukcesy. Naszym zadaniem jako nauczycieli jest rozbudzić w uczniach prawdziwą motywacje do nauki języka obcego. Nasze zajęcia indywidualne są opracowane na podstawie rozmów z uczniem, rodzicami i w zależności od potrzeb, nauczycielem szkolnym. W przypadku uczniów gimnazjalnych, na bieżąco informujemy rodziców o postępach w nauce. Indywidualny profil zajęć obejmuje w największym stopniu przygotowanie do Egzaminu Gimnazjalnego.

Szkoła średnia

Uczeń szkoły średniej jest najczęściej świadomy swoich potrzeb, dlatego też program zajęć w tej grupie wiekowej jest szczegółowo uzgadniany z zainteresowanym. Zajęcia na poziomie szkoły średniej głównie zawierają materiał obowiązujący na maturze. Prowadzimy zajęcia na poziomie każdej klasy szkoły średniej, zarówno z maturzystami (poziom podstawowy i rozszerzony), olimpijczykami jak i uczniami mającymi problemy z nauką bieżącą lub chcącymi poszerzyć którąkolwiek ze sprawności językowych. Posiadamy bibliotekę materiałów dla szkół średnich, wiele opracowań autorskich.

Korepetycje językowe Rzeszów i okolice
Korepetycje językowe Rzeszów
Dorośli

Profil indywidualnych zajęć dla dorosłych ustalamy zawsze wspólnie podczas pierwszego spotkania. Charakter nauki w tej grupie wiekowej jest dość zróżnicowany i w zależności od potrzeb zajęcia mogą przygotowywać do:

  • praktycznej komunikacji językowej
  • wyjazdu za granicę
  • odświeżenia znajomości języka
  • spełnienia wymagań korporacyjnych

Ostatni punkt, obok ogólnej znajomości języka, obejmuje także profil specjalistyczny. Zajęcia dla dorosłych obejmują pracę własną w domu lub skonstruowane są tak, że uczący się podczas spotkań z lektorem prowadzi konwersacje tylko w danym języku obcym.